Answear Club

Правила за участие в лоялната програма ANSWEAR.CLUB

1. Заедно с регистрацията в Магазина Клиентът автоматично получава достъп до лоялната програма ANSWEAR.CLUB („Klub”).

2. Клубът предлага:

Премия на стойност, представляваща 10 % от стойността на извършените покупки, която може да бъде използвана според описаните по-долу правила.   

3. За покупки, направени до 30.06.2022 г., бонусът, натрупан като точки при покупката, може да се използва в рамките на 180 дни от датата на активирането му.
За покупки, направени след 01.07.2022 г., натрупаните бонус точки и паричната им стойност, могат да бъдат използвани в рамките на 100 дни от датата на получаването им. След изтичането на този период бонусът, натрупан от дадената транзакция, изтича автоматично, но това не засяга бонуса, натрупан от следващи транзакции

4. Премията не се заменя с пари в брой. Квотната премия се изчислява, а после се закръгля математически до пълен лев.

5. Премията може да бъде използвана при закупуванe нa намалени и ненамалени стоки, като се има предвид, че отстъпката не може да доведе до намаляване на цената на стоката до стойност по-ниска от 50% от първоначалната цена (черна цена) на закупуваната стока. Възможната максимална отстъпка при закупуването на дадена стока е представена в следната формула:

R = CA – 50%*CP


където:

R – възможна максимална отстъпка за получаване срещу Премията

CA – актуална цена на стоката

CP – първоначална цена на стоката

6. В случай че на сметката на Клубния клиент е начислена Премия, по-висока от разликата между цената на стоката и

7. 50% от стойността на купуваната стока на първоначалната ѝ цена, останалата, неизползвана част от Премията остава на сметката на Клубния клиент и може да бъде използвана при следващи покупки.

8. Ако на сметката на Клубния клиент начислената Премия е по-ниска или равна на разликата между цената на Стоката и 50 % от стойността на Стоката на първоначалната ѝ цена в рамките на дадена покупка, тогава Клубният клиент може да използва цялата натрупана Премия.
50% от стойността на Стоката на първоначална цена се изчислявана като се умножи по 50% цената на Стоката преди първото намаление на цената и се закръгли математически до пълен лев.

Ако Премията е използвана  за транзакция, в рамките на която Клубният клиент купува няколко стоки, тя се поделя между Стоките по следната формула:

r = (CP/∑CP)*∑R   където:

 r – стойност на отстъпката в дадена позиция в касовата бележка;

CP – първоначална цена на дадената позиция;

∑CP – сума от първоначалните цени на всички позиции в касовата бележка;

∑R – максимална сума на възможните отстъпки за ползване при отделните позиции на поръчката според правилата, представени в т.7 по-горe.

9. Точките от Answear Club не могат да се комбинират с промокодове.