Правила и условия на промоционалната кампания „Answear Days”

I. Общи условия

 

1) Промоционалната кампания „Answear Days“ (наричана по-долу за краткост „Промоция“) се провежда от Answear.com Spółka Akcyjna със седалище в Краков (адрес: Al. Pokoju 18, 31-564 Краков, Полша) („Answear.com SA“) ,

2) Промоцията е за клиентите на следните онлайн магазини Answear: www.answear.ro, www.answear.bg, www.answear.sk, www.answear.cz, www.answear.hu, (наричани по-долу за краткост „Онлайн магазин“ или „Онлайн магазини“), които са членове на AnswearClub (наричани по-долу за краткост „Клиент“ или „Клиенти“),

3) Клиентите могат да участват в Промоцията при условия, посочени в настоящия регламент,

4) Продажбата на стоки във всеки онлайн магазин се регулира от подходящите Общи условия за продажба, посочени във всеки от онлайн магазините.

 

II. Условия на промоцията „Answear Days! До 40% отстъпка”

 

1) Промоцията започва на 8 октомври 2020 г. и ще се проведе до 14 октомври 2020 г.

2) Всеки Клиент може да участва в Промоцията, като използва промоционален код AD20, докато пазарува, за да получи следните отстъпки за стоките, предлагани за продажба в дадения Онлайн магазин:

 

а) Клиентът има право на 40% отстъпка от стоките, посочени на следния уеб адрес: https://answear.bg/s/answear-days-40

б) Клиентът има право да получи 25% отстъпка от стоките, посочени на следния уеб адрес: https://answear.bg/s/answear-days-25

в) Клиентът има право да получи 15% отстъпка от стоките, посочени на следния уеб адрес: https://answear.bg/s/answear-days-15-10?%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD=1&sort=popularity

г) Клиентът има право да получи 10% отстъпка от намалените стоки, посочени на следния уеб адрес: https://answear.bg/s/answear-days-15-10?%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0=1&sort=popularity

 

3) Всеки клиент може да използва промоционалния код AD20 многократно, пазарувайки в онлайн магазините, при условията, посочени в точка II по-горе.

 

4) Всеки клиент, който участва в Промоцията, ще получи 12% от точките в AnswearClub, вместо редовните 10%, за всяка от поръчките. Прилагат се Общите условия на AnswearClub.

 

III. Заключителни разпоредби

 

1) Настоящият регламент е достъпен на уебсайта на онлайн магазините в раздела „Оставащи разпоредби“.

2) Answear.com S.A. има право да промени настоящия регламент преди 14 октомври. Промените в Регламента се прилагат от датата на неговото оповестяване чрез профилите в социалните мрежи на Answear и на уебсайта на Онлайн магазините в раздела „Оставащи разпоредби“ и не нарушават правата на Клиентите, които вече са участвали в Промоцията.

3) Answear.com S.A. има право да завърши Промоцията преди 14 октомври.

4) Правата и задълженията на клиентите във връзка с Промоцията се уреждат само от настоящия регламент.