Политика за поверителност

1. ДЕФИНИЦИИ

1. Администратор или Answear-Answear.com акционерно дружество със седалище в Краков (31-564), Aleja Pokoju 18, вписано в регистъра на предприемачите към Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд за Краков-Шрудместие в Краков, XI търговско отделение под номер KRS 0000816066, ДДС: 6793080390, стат.номер [REGON]: 122515020.

2. Лични данни - информация за физическо лице, идентифицирано или възможно за идентифициране от един или повече специфични фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност, включително IP на устройството, данни за местоположението, интернет идентификатор и информация, събрана чрез бисквитките и друга подобна технология.

3. Политика - тази Политика за поверителност, съдържаща информация за обработката на лични данни и използването на бисквитки и подобни технологии за проследяване на уебсайта.

4. ОРЗД - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ ЕО.

5. Услуга - Интернет услуга, управлявана от администратора в домейна https://answear.bg/ достъпна чрез уеб браузъри и чрез мобилното приложение „answear - fashion store“.

6. Магазин - онлайн магазин на Answear, достъпен чрез уебсайта, чрез който Answear продава стоки от разстояние.

7. Потребител - всяко физическо лице, което посещава уебсайта или използва една или повече услуги или функции, описани в Политиката.

8. Устройство - означава електронно устройство, чрез което Потребителят получава достъп до уебсайта.

2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Във връзка с използването на уебсайта събираме данни, необходими за предоставянето на предлаганите услуги, както и информация за дейността ви на уебсайта. В тази връзка ние сме администратор на вашите лични данни и придаваме голямо значение на тяхната адекватна защита. Ние гарантираме, че нашите процеси за обработката на данни са в съответствие със съответните законови разпоредби, по -специално с ОРЗД. Нашата цел е да ви дадем възможност да получите пълна информация за обработката на вашите лични данни от нас и да ви предоставим инструменти, които ви позволяват да упражнявате правата си. По -долу представяме информация за това как обработваме Вашите лични данни.

2.2 Ние обработваме личнитеВи данни в съответствие със закона, като гарантираме, че те остават актуални и правилни. Затова от време на време можем да ви напомняме да ги актуализирате,изпращайки съобщението до посочения от вас имейл адрес или показвайкиподходящо съобщение на уебсайта, след като влезете в акаунта си.

3. КАК МОГА ДА СЕ СВЪРЖА С АДМИНИСТРАТОРА И ИНСПЕКТОРА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ?

3.1. Ако имате въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни от нас или искате да упражните правата си, пишете директно на нашия служител по защита на данните на следния имейл адрес: [email protected] 
(Tози имейл 
адрес не трябва да се използва за изпращане на оферти за сътрудничество или маркетинг, такива съобщения ще бъдат игнорирани от нашата система) или на адреса на нашата централа (Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakow), или използвайте формата за контакт . Нашият служител по защита на данните е Марек Попиел [Marek Popiel].

4. КАК ПОЛУЧАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

4.1. Ние получаваме Вашите лични данни директно от Вас за правилното прилагане на нашите услуги и гладкото функциониране на нашия уебсайт. Вие ни предоставяте Вашите данни предимно чрез специални формуляри, когато правите покупки в нашия Магазин, извършвани въз основа на правилата на магазина , присъединявате се към програмата за лоялност на Answear Club, абонирате се за нашия бюлетин или се свързвате с нас, например чрез формата за контакт. Ние също така получаваме вашите данни, когато използвате други услуги, налични на уебсайта, например, когато разглеждате продукти, предлагани в магазина.

5. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ?

5.1. От Вас зависи да решите дали и какви лични данни ни предоставяте - това не е задължително. Не забравяйте обаче, че в някои случаи предоставянето на личните данни е необходимо за правилното изпълнение на предлаганите от нас услуги или обуславя сключването и изпълнението на договора, което е описано подробно по –долу.

6. КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

6.1. Когато използвате уебсайта и не сте регистриран потребител (т.е. нямате акаунт на уебсайта), личните Ви данни (включително IP адрес или други идентификатори и информация, събрана чрез бисквитки или други подобни технологии) се обработват от нас:

6.1.1.с цел предоставяне на електронни услуги в рамките на предоставянето на съдържанието, събрано на уебсайта - тогава правното основание за обработка е необходимостта от обработка за изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);

6.1.2. за аналитични и статистически цели - тогава правното основание за обработка е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в извършване на анализи на дейността на потребителите, както и техните предпочитания с цел подобряване на използваните функционалности и предоставяните услуги;

6.1.3. за евентуално установяване и преследване на искове или защита срещу искове - правното основание за обработване е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е ) от ОРЗД), състоящ се в защита на неговите права и икономически интереси;

6.1.4. за маркетинговите цели на Администратора и други субекти, по -специално свързани с представянето на поведенческа реклама - правилата за обработване на Лични данни за маркетингови цели са описани в раздела МАРКЕТИНГ.

6.2. Дейността Ви на уебсайта, включително Вашите лични данни, се записва в системни дневници (специална компютърна програма, използвана за съхраняване на хронологичен запис, съдържащ информация за събития и дейности, свързани с ИТ системата, използвана за предоставяне на нашите услуги). Събраната в дневниците информация се обработва предимно за цели, свързани с предоставянето на услуги. Ние също ги обработваме за технически и административни цели, за целите на гарантиране сигурността на ИТ системата и управление на тази система, както и за аналитични и статистически цели - в това отношение правното основание за обработка е законният интерес на Администратор (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ

6.3. Лицата, които се регистрират на уебсайта, са помолени да предоставят данните, необходими за създаване и управление на акаунта. За да улесните услугата, можете да предоставите допълнителни данни, като по този начин дадете съгласието си за тяхната обработка. Такива данни могат да бъдат изтрити по всяко време. Предоставянето на данни, маркирани като задължителни, се изисква за създаване и управление на акаунт, а неспазването им води до невъзможност за създаване на акаунт. Предоставянето на други данни е доброволно.

6.4. Вашите лични данни се обработват:

6.4.1.с цел предоставяне на услуги, свързани с поддръжката и обслужването на акаунта на Сайта - правното основание за обработването е необходимостта от обработка за изпълнение на договора (член 6 (1) (б) от ОРЗД), и по обхвата на допълнителни данни - правното основание за обработването е съгласие (член 6 параграф 1 (а) от ОРЗД);

6.4.2. за аналитични и статистически цели - правното основание за обработка е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в извършване на анализи на дейността на потребителите на уебсайта и как да се използва акаунтът, както и предпочитанията на потребителите с цел подобряване на използваните функционалности;

6.4.3. за евентуално установяване и преследване на искове или защита срещу искове - правното основание за обработване е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е ) от ОРЗД), състоящ се в защита на неговите права и икономически интереси;

6.4.4. за маркетинговите цели на Администратора и други субекти - правилата за обработване на Лични данни за маркетингови цели са описани в раздела МАРКЕТИНГ.

6.5. Можете също да влезете в акаунта си на уебсайта чрез социалната мрежа Facebook. В този случай Уебсайтът ще изтегли от вашия акаунт като част от сайта за социални мрежи само данните, необходими за регистрация и управление на акаунта. Обхватът на вашите данни, до които ще получим достъп, ще бъде посочен в изведеното съобщение заедно с искането за продължаване на влизането. Продължавайки да влизате, посочените данни ще бъдат прехвърлени на нашия уебсайт. Facebook ще запомни вашия избор и ако влезете отново през този портал, съобщението няма да се показва отново. Подробна информация за обхвата и целите на обработката на данни от портала, както и свързаните с тях права и опции за конфигуриране, позволяващи защита на поверителността, са описани в политиката за поверителност на Facebook.

6.5.1. Можете да използвате вашия AppleID, за да влезете в профила си. В този случай сайтът ще използва от вашия акаунт в Apple само данните, необходими за регистрация или обслужване на профила. Вашите данни, които получавате за достъп, ще бъдат посочени в съобщението, показано в заявката за продължаване на влизането. При съгласие с продължаването, посочените данни ще бъдат прехвърлени на нашия уебсайт. Подробна информация за обхвата и целите на обработката на данни от Apple Inc., както и сродните права и опциите за конфигурация, позволяващи защитата на поверителността, са описани в политиката за поверителност на Apple.

6.5.2. Можете също да влезете в акаунта си в Answear, като използвате своя Google акаунт. В такъв случай нашата услуга ще извлече необходимите данни за влизане и обслужване от вашия акаунт в Google. Обхватът на вашите лични данни, които получаваме, ще бъде посочен в уведомление, показано в заявката за продължаване на влизането. Продължаването на процеса на влизане ще се третира като потвърждение за изпращането на вашите данни до нашата услуга. Google ще запомни вашия избор, така че в случай на следващ процес на влизане чрез този канал, няма да видите друго известие. Подробна информация за вашите лични данни, използвани в нашата услуга, сродни права и опции за конфигурация, позволяващи защитата на поверителността, са описани в политиката за поверителност на Google.

6.6. Ако Потребителят публикува лични данни на други лица на уебсайта (включително тяхното име, адрес, телефонен номер или имейл адрес), той може да го направи само при условие, че не са нарушени законите и личните права на тези лица.

ПОСТАВЯНЕ НА ПОРЪЧКИ

6.7. Като направите поръчка за стоки или услуги, предлагани от нас, вашите лични данни ще бъдат обработени. Предоставянето на данни, отбелязани като задължителни, е необходимо за приемане и обслужване на поръчката, а неспазването им води до неуспех на обработката на поръчката. Предоставянето на други данни не е задължително.

6.8. Вашите лични данни се обработват:

6.8.1. за да се изпълни направената поръчка - правното основание за обработка е необходимостта от обработка за изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД); в обхвата на незадължителните данни правното основание за обработка е вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД);

6.8.2. с цел изпълнение на законовите задължения, поети от Администратора, произтичащи по -специално от данъчните и счетоводните разпоредби - правното основание за обработка е правното задължение (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД);

6.8.3. за аналитични и статистически цели - правното основание за обработка е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в извършване на анализи на дейността на потребителите на уебсайта, както и пазаруване на потребителите предпочитания с цел подобряване на използваните функционалности;

6.8.4. за евентуално установяване и преследване на искове или защита срещу искове - правното основание за обработване е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в защита на неговите права и икономически интереси.

ЖАЛБИ И ВРЪЩАНИЯ

6.9. Подаването на жалба или възстановяване на сумата от вас включва обработването на вашите лични данни. Предоставянето на данни във формуляра за жалба не е задължително, но е необходимо за правилното разглеждане на жалбата. Предоставянето на данни във формата за връщане не е задължително, но е необходимо за ефективно оттегляне от договора.

6.10. Вашите лични данни се обработват:

6.10.1. с оглед разглеждане на подадената жалба - правното основание за обработването на вашите лични данни е задължение на администратора, произтичащо от разпоредбите на закона относно гаранцията за дефекти в продадения артикул (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД);

6.10.2. с цел обработка на връщането - правното основание за обработването на вашите лични данни е задължение на администратора, произтичащо от разпоредбите на законодателството за защита на потребителите (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД), ако основата за връщането е разпоредби относно правото на отказ от договора или необходимостта от обработка за изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД), ако основата за връщането са разпоредбите на нашия магазин;

6.10.3. с цел изпълнение на други законови задължения, натоварени с Администратора, произтичащи по -специално от данъчните и счетоводните разпоредби - правното основание за обработка е правното задължение (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД);

6.10.4. за аналитични и статистически цели - правното основание за обработка е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в извършване на анализи на дейността на потребителите на уебсайта, както и пазаруване на потребителите предпочитания с цел подобряване на използваните функционалности;

6.10.5. за евентуално установяване и преследване на искове или защита срещу искове - правното основание за обработване е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в защита на неговите права и икономически интереси.

ФОРМА ЗА КОНТАКТИ

6.11. Предоставяме възможност да се свържете с нас чрез формата за контакт. Използването на формуляра изисква предоставяне на лични данни, необходими за връзка с вас и отговор на вашето запитване. Предоставянето на данни, маркирани като задължителни, е необходимо, за да се приеме и обработи запитването, а неспазването му води до невъзможност за обслужване. Предоставянето на други данни (например в съдържанието на запитването) е доброволно.

6.12. Вашите лични данни се обработват:

6.12.1. за да идентифицираме и обработим вашето запитване, изпратено чрез предоставената форма - правното основание за обработка е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в необходимостта от разрешаване на докладвания случай и водене на кореспонденция, адресирана до него във връзка с неговата стопанска дейност;

6.12.2. за аналитични и статистически цели - правното основание за обработка е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в поддържане на статистика на запитвания, изпратени от Потребителите чрез уебсайта с цел подобряване на неговата функционалност.

ГЕОЛОКАЦИЯ

6.13. Вашите лични данни, включително информация за местоположението, се обработват, за да можете да намерите най -близките стационарни точки за доставка. Използването на тази функционалност е по избор и не се изисква за правилното използване на уебсайта. Правното основание за обработването на тези данни е вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД), изразено чрез разрешаване на мобилното приложение „Answear - моден магазин“ да използва услугите за местоположение на вашето мобилно устройство. Ние обработваме вашите данни за местоположение само ако дадете съгласието си. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез отнемане на правата на мобилното приложение за достъп до информация за местоположението на вашето мобилно устройство. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето му.

7. МАРКЕТИНГ

7.1 Ние обработваме Вашите лични данни с цел извършване на маркетингови дейности, които могат да включват:

7.1.1.  показване на маркетингово съдържание, отговарящо на вашите интереси (поведенческа реклама);

7.1. 2.извършване на дейности, свързани с директен маркетинг на стоки и услуги (изпращанена търговска информация по електронен път и дейности по телемаркетинг).

7.2. За да извършваме маркетингови дейности, в някои случаи използваме профилиране. Това означава, че благодарение на автоматичната обработка на данни ние оценяваме избраните за вас фактори, за да анализираме вашето поведение или да създадем прогноза за бъдещето. Това позволява по -добро приспособяване на показваното съдържание към вашите индивидуални предпочитания и интереси.

ПОВЕДЕНСТВЕНА РЕКЛАМА

7.3. Заедно с нашите надеждни партньори, ние обработваме вашите лични данни, включително лични данни, събрани чрез бисквитки и други подобни технологии, за маркетингови цели във връзка с насочването ви към поведенческа реклама (т.е. реклама, съобразена с вашите предпочитания). Обработката на лични данни също включва профилиране и последицата от това е само показване на персонализирана реклама въз основа на вашите лични данни, получени от нас и нашите партньори.

7.4. Списъкът на доверените партньори на администратора може да бъде намерен по -долу в раздела „Информация за използването на „бисквитки“ в раздела „Нашите партньори“.

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

7.5. Ако сте съгласни, вашите данни могат да бъдат използвани от нас, за да ви изпращаме маркетингово съдържание по различни канали, т.е.по електронна поща (под формата на бюлетин), чрез MMS / SMS или по телефон. Правното основание за обработването на данните ви в този случай е на законния интерес на администратора (член 6 (1) (е) от ОРЗД) във връзка с ваше съгласие, състоящо се от пускането на пазара на предлаганите стоки и услуги. Подобни действия са предприемат от нас, само след като сте дали съгласието си, което може да се оттегли по всяко време.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като кликнете върху връзката, която изпращаме във всеки имейл, съдържащ търговска информация, като се свържете с нас на имейл адреса: [email protected] 
(Tози имейл адрес не трябва да се използва за изпращане на оферти за сътрудничество или маркетинг, такива съобщения ще бъдат игнорирани от нашата система) или използвайки формата за контакт. Оттеглянето на съгласието не засяга правилността на обработката на данни в периода преди оттеглянето му.

7.6. Можем също така да извършваме директен маркетинг чрез традиционна поща до посочения от вас пощенски адрес. Правното основание за обработването на вашите данни в този случай е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в маркетинга на предлаганите стоки и услуги.
    Можете да възразите срещу обработването на вашите данни за тази цел по всяко време. Можете да изразите възражението си, като се свържете с нас на следния имейл
адрес: [email protected]
(Tози имейл адрес не трябва да се използва за изпращане на оферти за сътрудничество или маркетинг, такива съобщения ще бъдат игнорирани от нашата система) или като използвате формата за контакт.

PUSH ИЗВЕСТИЯ

7.7. Ако дадете отделно съгласие за получаване на push известия, можете да получавате известия под формата на съобщения, показвани на вашето мобилно устройство и в използвания уеб браузър, съдържащи маркетингово съдържание, свързано с нашите оферти, услуги и промоции. Правното основание за обработването на вашите лични данни за тази цел е законният интерес на администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в маркетинга на предлаганите стоки и услуги във връзка с вашето съгласие за получаване на съобщение под формата на push известия. Можете да оттеглите съгласието си да получавате push известия по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето му. Съгласието може да бъде оттеглено чрез промяна на настройките в използвания уеб браузър или на вашето мобилно устройство.

7.8. GOOGLE ADS CUSTOMER MATCH

Маркетингът на предлаганите от нас продукти и услуги може да се осъществи с помощта на инструмента Google Ads Customer Match. Съвпадение на клиенти на Google Ads е инструмент, който позволява на администратора да зареди хешираната база данни с имейл адреси (списък с клиенти) в инструментите на Google, за да провери дали потребителските акаунти са създадени в услугите на Google, използващи същите имейл адреси (напр. YouTube, Gmail, друг). Ако имейл адресите са потвърдени, потребителите на услугите на Google могат да бъдат показани след влизане в рекламите на администратора. Информация за показване на реклами според установения списък с клиенти може да бъде намерена на връзката: https://support.google.com/google- ads/answer/7474263 .FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE

7.9. Маркетингът на продуктите и услугите, които предлагаме, може да се извърши с помощта на инструмента Facebook Custom Audience. Facebook Custom Audience е инструмент, който позволява на администратора да зареди хешираната база данни от имейл адреси в инструменти на Facebook, за да провери дали потребителските акаунти са създадени на платформата Facebook, с използване на същите имейл адреси. Ако имейл адресите са потвърдени, рекламите на администратора могат дасе показватна потребителите след влизането им на платформата Facebook. Повече информация за нестандартните групи получатели можете да намерите тук: https://pl-pl.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

8. ОБРАБОТКА НА ДАННИ НА ЛИЦАТА ПОСЕЩАВАЩИ АДМИНИСТРАТОРСКИ ПРОФИЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

8.1Администраторът има публични профили в социалните мрежи Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Следователно, той обработва данните, оставени от посетителите на тези профили (включително коментари, харесвания, онлайн идентификатори).

8.2. Личните данни на такива лица се обработват:

8.2.1. за да им се даде възможност да бъдат активни в профилите;

8.2.2. с цел ефективно управление на профили, като представя на потребителите на портала информация за инициативите на администратора и други дейности и във връзка с популяризирането на различни видове събития, услуги и продукти;

8.2.3. за статистически и аналитични цели;

8.2.4. евентуално те могат да бъдат обработени с цел преследване на искове и защита срещу искове.

8.3. Правното основание за обработването на лични данни е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се от:

8.3.1. популяризиране на марката и подобряване на качеството на предоставяните услуги,

8.3.2. извършване на анализи на дейността и предпочитанията,

8.3.3. ако е необходимо - при преследване на искове и защита срещу искове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Горепосочената информация не се отнася за обработката на лични данни от администратори на сайтове за социални мрежи.

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА " БИСКВИТКИ"

КАКВО СА БИСКВИТКИТЕ?

9.1. Бисквитките (или „cookies“) са малки текстови файлове, които се запазват и съхраняват на устройството, чрез които потребителят използва Услугата. Бисквитките събират информация, която улеснява използването на уебсайта - например чрез запомняне на посещенията и дейностите на потребителя. Бисквитките, които използваме, са безопасни за Устройството на потребителя. По -специално, не е възможно вируси или друг нежелан софтуер или злонамерен софтуер да влизат в устройствата на потребителите по този начин. Тези файлове позволяват да се идентифицира софтуерът, използван от Потребителя, и да се коригира работата на Уебсайта индивидуално за всеки Потребител.

ВИДОВЕ БИСКВИТКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

9.2. Ние използваме следните видове бисквитки:

9.2.1. Задължителните бисквитки са необходими за правилното функциониране на уебсайта. Благодарение на тези файлове Администраторът може да осигури безопасно провеждане на такива дейности, като например изпълнение на поръчката на Потребителя, „запомняне“ на Потребителя, който е влязъл в Уебсайта след преминаване към друга страница или автоматично попълване на адресни данни по време на покупки. Блокирането на тези бисквитки в браузъра на потребителя може да доведе до неправилна работа на уебсайта. Тези бисквитки са задължителни и не могат да бъдат деактивирани.

Подробни цели за техническото използване набисквитките:

а) осигуряване на безопасността и надеждността на уебсайта;;

б) внедряване на процеси, необходими за осигуряване на пълна функционалност на уебсайта, включително:

в) коригиране на съдържанието на Уебсайта, за да се предостави на Потребителя възможност да използва изцяло предоставените функционалности и да оптимизира използването на страниците на Уебсайта. По -специално, тези файлове ви позволяват да разпознаете основните параметри на устройството;

г) коректна работа на програмата „Препоръчай приятел“, по -специално позволяваща проверка на източниците на пренасочвания на Потребителите към уебсайтовете на Услугата;;

д) позволяват използването на функциите „Буфер за обмен“ и „Количка“ на уебсайта.

9.2.2. Аналитичните бисквиткисе използват от Администратора както за анализиране на поведението на Потребителите на Уебсайта за бизнес цели, така и за разбиране как Потребителите използват Уебсайта. Товапозволява да се определи кои функционалности изискват подобрение или актуализиране. Информацията, получена от Администратора чрез аналитичните бисквитки, е анонимна – на тяхна основа Администраторът не може да идентифицира Потребителя, от когото е получена информацията.

9.2.3. Бисквитките за персонализиране позволяват анализ на поведението на потребителите на уебсайта и техните предпочитания за пазаруване, което позволява да се предоставят на потребителите персонализирани предложения за продукти, да се правят промени във функционалността на уебсайта и да се публикува спонсорирано съдържание. Данните, получени чрез тези видове бисквитки, могат също да се използват за подобряване на съществуващите системи и софтуер и за разработване на нови решения и функционалности.

9.2.4. Рекламните бисквиткипозволяват на Администратора да адаптира показваните реклами към предпочитанията и интересите на Потребителите, т.е. да насочва т.нар. поведенческа реклама. С тяхна помощ субектите, които си сътрудничат с Администратора, като операторите на Facebook или Instagram, ще могат правилно да коригират показваното рекламно съдържание, така че да бъде съобразено с предпочитанията на Потребителя..

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА БИСКВИТКИ

9.3. Бисквитките, описани по -горе, могат да бъдат разделени на два типа в зависимост от периода на тяхното съхранение:

9.3.1. Сесийните бисквитки се съхраняват на Устройството на потребителя и остават там до края на сесията на браузъра. След това запаметената информация се изтрива за постоянно от паметта на устройството.

9.3.2. Постоянните бисквитки се съхраняват на Устройството, докато не бъдат изтрити. Прекратяването на сесия на браузъра или изключването на Устройството не ги изтрива. Ако Потребителят не изтрие постоянни бисквитки от своето Устройство, те ще се съхраняват до 60 дни от въвеждането им.

УПРАВЛЕНИЕ НА БИСКВИТКИ В УСЛУГАТА

9.4. За правилното функциониране на уебсайта изискват се само необходимите бисквитки. За други видове бисквитки можете да се съгласите с използването им, но това не е задължително. Можете да управлявате обхвата на нашето използване на аналитични, персонализиращи и рекламни бисквитки, като изразите или оттеглите съгласието си за използването им. Имате възможност да управлявате съгласието си за отделни видове бисквитки по всяко време, като използвате предоставения от нас панел. Извикването на панела е възможно чрез раздела „Вашите бисквитки“ в долния колонтитул на уебсайта.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

9.5.Някои от бисквитките са поставени на уебсайта от външни лица - партньори, които сътрудничат с нас. Настоящият списък с партньори, с които си сътрудничим като част от използването на бисквитки, заедно с категориите бисквитки, поставени от тях, може да бъде намерен в таблицата по -долу. Подробна информация в това отношение може да бъде намерена в политиката за поверителност на даден партньор.

 

 

Партньор

   Категория

   Външен доставчик

   Google Analytics

   Анализ

   60 дни

   Admitad

   Реклама

   60 дни

   RTBHouse

   Реклама

   60 дни

   Glami

   Реклама

   60 дни

   Hotjar

   Анализ

   60 дни

   Google Ads

   Реклама

   60 дни

   Expert Sender

   Анализ

   60 дни

   Facebook

   Реклама

   60 дни

   DV360

   Реклама

   60 дни

   mPulse

   Анализ

   60 дни

   Criteo

   Реклама

   60 дни

 

10. НА КОГО ЩЕ РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

10.1. Можем да прехвърляме Вашите лични данни на субекти, с които си сътрудничим при изпълнението на услугите, които предоставяме.

10.2. В зависимост от избрания от вас начин на доставка на закупените стоки, ние ще предоставим вашите данни, необходими за доставката, на един от субектите, с които си сътрудничим в обхвата на доставката. Ако използвате услугата за геолокация, за да търсите стационарни точки за доставка, вашите лични данни също ще бъдат прехвърлени на субекти, предоставящи услуги за местоположение.

10.3. В зависимост от начина на плащане, който сте избрали за закупените стоки, ние ще предоставим вашите данни, необходими за събиране или извършване на плащане на един от субектите, с които си сътрудничим в областта на обработката на плащания.

10.4. Ако сте съгласни да получавате търговска информация на посочения от вас имейл адрес или телефонен номер, ние ще прехвърлим вашите данни на субекти, предоставящи услугата за изпращане на търговска информация от наше име, т.е. по-специално:

10.4.1. LINK Mobility Poland ООД със седалище в Гливице;

10.4.2. ExpertSender АД със седалищев Гдиня;

10.5. В допълнение, вашите данни ще бъдат прехвърлени на субекти, които обработват лични данни на клиенти от наше име в степента, необходима за хостване на уебсайтовете на магазина, по -специално:

10.5.1. 3S Data Center АД със седалище в Катовице.

10.6. Можем също така да прехвърляме вашите лични данни на други субекти, с които ще установим сътрудничество, включително правни и данъчни съветници, както и да предоставяме счетоводни, ИТ, логистични и маркетингови услуги.

10.7. Ние също така имаме право да разкриваме избрана информация за нашите потребители на компетентни органи или трети страни, които подават искане за такава информация въз основа на подходящо правно основание и в съответствие с приложимото законодателство.

11. КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

11.1. Периодът на обработка на вашите данни от нас зависи от вида на предоставяната услуга и целта на обработката. По правило данните се обработват за срока на услугата или изпълнението на поръчката, докато не бъде оттеглено съгласието или не бъде повдигнато ефективно възражение срещу обработката на данни в случаите, когато правното основание за обработка на данни е законният интерес на Администратор.

11.2. Периодът за обработка на данни може да бъде удължен, ако обработката е необходима за установяване и преследване на всякакви искове или защита срещу искове, и след това само ако и доколкото това се изисква от закона. След изтичане на срока за обработка данните се изтриват необратимо или се анонимизират.

12. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

12.1. Ние използваме редица ИТ и организационни мерки за сигурност, насочени към свеждане до минимум на риска от изтичане на данни, унищожаване и разпадане. Функциите за сигурност включват инструменти като: защитна стена, антивирусни и анти-спам системи за сигурност, вътрешен достъп, обработка на данни и процедури за възстановяване след бедствие, както и многостепенна система за архивиране. Нашият магазин осигурява много високо ниво на сигурност благодарение на използването на защитна стена на уеб приложение (WAF) и система за защита срещу DDoS атаки. Ние също използваме високо ниво на шифроване на HTTPS / SSL връзка в съответствие с приетите най-добри практики и си сътрудничим с внимателно подбран доставчик на хостинг услуги, който има сертификати за управление на качеството ISO 9001 и изисквания AQAP-2110, както и сертификат за управление на сигурността на информацията съгласно ISO / IEC 27001.

12.2 Не забравяйте, че използването на Интернет винаги носи риск от определени инциденти със сигурността. Уверяваме ви обаче, че благодарение на внедрените процедури за редовни прегледи и актуализации на ИТ системата и активно наблюдение на критичните точки в системата, ние се стремим да намалим този риск максимално.

13. КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

13.1. Във връзка с обработването на вашите лични данни от нас имате следните права:

13.1.1 право на информация относно обработването на лични данни - на тази основа Администраторът ви предоставя информация за обработването на вашите лични данни, включително предимно за целите и законовите основания за обработка, обхвата на притежаваните данни, образуванията, към които те са разкрита и планираната дата на изтриване на данни;

13.1.2. право на получаване на копие от данните - на тази основа Администраторът ви предоставя копие от обработваните от него лични данни;

13.1.3. право на коригиране - Администраторът се задължава да отстрани всички възможни несъответствия или грешки в обработваните Лични данни и да ги допълни, ако те са непълни;

13.1.4. право на изтриване на данни - на тази основа можете да поискате изтриване на данни, чиято обработка вече не е необходима за постигане на някоя от целите, за които са събрани;

13.1.5. право да се ограничи обработката - в случай на такова искане, Администраторът престава да извършва операции с вашите лични данни - с изключение на операции, за които сте дали съгласие, и съхранение на данни, в съответствие с приетите правила за съхранение - или до на причините за ограничаване на обработка на данни (например решение на надзорния орган се издава за разрешаване по-нататъшна обработка на данни);

13.1.6. право на прехвърляне на данни - на тази основа - доколкото данните се обработват по автоматизиран начин във връзка със сключения договор или съгласие - Администраторът издава предоставените от вас данни във формат, който позволява данните да бъдат прочетени от компютър. Възможно е също така да се поиска изпращането на тези данни на друг субект, при условие обаче , че съществуват технически възможности в това отношение, както от страна на администратора, така и от ваша страна;

13.1.7. право да възразите срещу обработването на данни за маркетингови цели - можете да възразите срещу обработването на вашите лични данни за маркетингови цели по всяко време, без да е необходимо да обосновете такова възражение;

13.1.8. право да възразите срещу други цели на обработката на данни - можете по всяко време да възразите - поради причини, свързани с вашата конкретна ситуация - срещу обработването на вашите лични данни, което се осъществява въз основа на законния интерес на администратора (например за аналитични или статистически цели или по причини, свързани със защита на собствеността); възражението в това отношение следва да съдържа обосновка;

13.1.9. право на оттегляне на съгласието - ако данните се обработват въз основа на вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време, което обаче не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето му;

13.1.10. право да подадете жалба - ако смятате, че обработването на лични данни нарушава разпоредбите на ОРЗД или други разпоредби за защита на личните данни, можете да подадете жалба до органа, който контролира обработването на лични данни, компетентен за обичайно местожителство, място на работа или място на предполагаемото нарушение. В Полша надзорният орган е председателят на Службата за защита на личните данни (ул. Stawki 2, 00-193 Варшава).

ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРАВА

13.2. Можете сами да упражните някои от горните права. Ако имате акаунт в Магазина, винаги имате достъп до личните си данни и можете да ги коригирате и актуализирате.

13.3. Можете да подадете искане относно всички горепосочени права, като се свържете с нашия служител по защита на данните на следния 
имейл адрес: [email protected] (Tози имейл адрес не трябва да се използва за изпращане на оферти за сътрудничество или маркетинг, такива съобщения ще бъдат игнорирани от нашата система) или на адреса на нашата централа (Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków), както и използвайки нашата форма контакт. 

13.4. Ние ще се опитаме да изпълним заявката ви възможно най -скоро и ще отговорим на вашите въпроси относно обработката на вашите данни. Ще получите отговор в рамките на 30 дни от датата, на която сме получили вашето искане. Ако се окаже, че поради сложността на заявката или броя на заявките, които сме получили, не сме в състояние да Ви предоставим информация за предприетите действия в рамките на този срок – ще Ви информираме за неговото удължаване.

13.5. Ако имаме съмнения дали отправяте конкретна заявка, може да ви зададем няколко допълнителни въпроса, за да потвърдим вашата самоличност. Предоставянето на такива данни не е задължително, но непредставянето им ще доведе до отказ за изпълнение на искането. Може да се нуждаем и от допълнителна информация, за да определим точното съдържание на вашата заявка.

13.6. Искането ви може да бъде подадено лично или чрез пълномощник (например член на семейството). От съображения за сигурност на данните Ви препоръчваме да използвате пълномощно, заверено от нотариус или от упълномощен правен съветник или пълномощник, което ще ускори проверката на автентичността на искането.

13.7. В случай, че искането ви е изпратено по електронен път, ние ще отговорим в същата форма, освен ако заявителят ще поиска различна форма на отговор. В други случаи ще отговорим писмено. Ако крайният срок за попълване на заявката прави невъзможно да се отговори писмено, а обхватът на обработваните от нас данни на заявителя позволява контакт по електронен път, ние ще предоставим отговора по електронен път.

13.8. Ние съхраняваме информация за подаденото искане и лицето, което го е направило, за да се гарантира възможността за демонстриране на съответствие и за установяване, защита или преследване на всякакви претенции на субектите на данни. Регистърът на заявките се съхранява по начин, който гарантира целостта и поверителността на съдържащите се в него данни.

14. ПРОМЕНИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

14.1. Политиката се проверява непрекъснато и се актуализира, ако е необходимо.

 

11.04.2023