Правила и условия

 

I. ПРАВИЛА НА ANSWER.BG ОНЛАЙН МАГАЗИН I ВЪВЕДЕНИЕ

ANSWEAR.com S.A. с адрес на регистрация в гр. Краков, адрес: 31-564 Краков, ул. Aleja Pokoju 18, вписано в Регистъра на Предприемачите на Националния съдебен регистър (НСР), поддържан от Окръжния съд за Kraków-Śródmieście в гр. Краков, 11-то търговско отделение на Националния съдебен регистър под номер 0000816066, код REGON: 122515020, данъчен номер 6793080390, с капитал в размер на: 874 702,75 PLN (напълно платени) ("ANSWEAR.com"), предоставя възможност за закупуване на стоки в Интернет – на следния уебсайт адрес: www.answear.bg ("МАГАЗИНА"). Администраторът на лични данни на потребители на Магазина е ANSWEAR.com, с адрес на регистрация в гр. Краков, адрес: 31-564 Краков, ул. Aleja Pokoju 18, и-мейл адрес: [email protected], уебсайт: www.answear.bg

1. Тези Правила важат за всички потребители на Магазинa и установяват принципите на регистриране и използване на акаунт в Магазинa, принципите на електронна резервация на стоки, с които Магазинът разполага ("СТОКИ" или "СТОКА"), поръчването на стоки от Магазина, както и сключването на договори за продажба на стоки ("клиент" или "клиенти").

2. Всеки потребител на Магазина може да получи достъп до Правилата по всяко време чрез кликване върху линка "Правила" в уебсайта на Магазина, както и чрез запазване на PDF версията в информационен носител по негов избор.

3. Информацията за Стоките на Магазина, като например изображение, описание и крайни цени, представлява предложение за сключване на договор за продажба по смисъла на чл. 47 от българския Закон за защита на потребителите, съгласно условията на Правилата. Чрез кликване върху бутона "поръчка" в уебсайта, потребителят пристъпва към осъществяване на договор за продажба на стоки в онлайн магазина и ще бъде пренасочен към обработка на плащането.

4. Стоките в Магазина са подробно обозначени. На уебсайта е предоставена по-подробна информация относно характеристиките на Стоката, нейната цена, материал, от който е направен, и т.н.

5. Изображенията и изложенията на продуктите служат като представяне на моделите на стоките, посочени конкретно там.

 

II. ПРИНЦИПИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

1. ANSWEAR.com прави възможно сключването на договори за продажба на стоки в Интернет и предоставя други услуги, предвидени в тези Правила.

2. Всички клиенти на Магазина следва са на възраст над 18 години и имат юридическа правоспособност да сключват обвързващи договори.

3. Договорът за продажба на стоки се сключва между потребител на Магазина ("КЛИЕНТ") и ANSWEAR.com S.A., със седалище в гр. Краков.

4. Условие за използване на Магазина е запознаването с тези правила и тяхното приемане.

5. Информацията, предоставена от Клиента в хода на поръчката, трябва да бъде точна, актуална и ясно определена. ANSWEAR.com си запазва правото да откаже да изпълни поръчка, ако предоставената информация е неточна до степен, в която е невъзможно да изпълни поръчката, и по-специално не позволява доставянето на пратката. Преди да извърши отказ от изпълнение на поръчка, ANSWEAR.com прави опит за свързване с Клиента, за да провери предоставените от него данни във връзка с заявената поръчка, доколкото това е възможно.

6. Магазинът предприема всички възможни и изискуеми от приложимите правни разпоредби технически и организационни мерки за защита на потребителските лични данни, по-специално тези, които предотвратяват получаването и модифицирането от страна на неоторизирани лица на данни, предоставени по време на регистрацията. Посетителите и клиентите на уебсайта потвърждават, че са запознати с Политиката за поверителност на онлайн магазина (включително с политиката на бисквитките) и разбират принципите и целите на обработване на личните им данни в уебсайта.

7. Потребител, който е използвал услуга на магазина, има задължение:

а) Да не предоставя или прехвърля съдържание, което е забранено съгласно правните разпоредби;

б) Да използва услугите на Магазина по начин, който не нарушава функционирането му;

в) Да не се разпространява или публикува в Магазина неизискана търговска информация;

г) Да използва услугите на Магазина без да създава значителни затруднения за други потребители или за администратора на Магазина;

д) Да използва публикуваното на уебсайта на Магазина съдържание за своя собствена употреба;

е) Да не задава неверни или измамни поръчки. Всички поръчки, които дават основание да се счита, че са измамни или неверни, се анулират от администратора и се съобщават на компетентните органи.

 

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА:

1. Магазинът дава възможност за поръчване на Стоки, както следва:

а) на уебсайта на Магазина (онлайн), чрез използване на процедурата за поръчване;

б) по електронна поща, чрез изпращане на поръчката, посочваща избраните стоки, на eMail адрес: [email protected]

2. Магазинът приема поръчки, направени онлайн, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Поръчките, направени по електронна поща, се приемат в работни дни от понеделник до петък между 9:00 и 17:00 часа. Поръчките, направени в събота, неработни дни и празнични дни, се обработват в първия работен ден, следващ деня на поръчката.

3. Клиентът може да заяви поръчка, без да е необходимо постоянно да регистрира данните си в базата данни на Магазина (т. нар. "закупуване без регистрация").

4. За да извършите поръчка, изберете Стоки от Магазина, като обърнете специално внимание на тяхното количество, цветове, размери, а след това отидете в секцията "Кошница" и продължете процедурата по поръчване, като изберете подходящи опции за по-нататъшни действия.

5. До потвърждаването на избора на Стоките чрез бутона "Поръчка и плащане", Клиентът може да направи промени на посочените в поръчката стоки, както и да промени адреса и координатите за изпращане на пратката или за съставяне на фактура. Потвърждението на поръчката от страна на Клиента чрез кликване на бутона "Поръчка и Плащане" е равнозначно на приемане на задължението за плащане на цената на Стоките и разходите за тяхната доставка, за което Клиентът бива уведомен непосредствено преди потвърждаването на поръчката.

6. Потвърждението на поръчката от страна на Клиента, в съответствие с параграф 6 по-горе, представлява оферта на Клиента за сключване на договор за продажба, адресирана до ANSWEAR.com S.A., в съответствие със съдържанието на поръчката и настоящите Правила.

7. При подаване на поръчка, в съответствие с точка 6 по-горе, Клиентът получава на посочения eMail адрес съобщение, съдържащо данните относно поръчката, броя поръчани Стоки, стойността на поръчката, избрания начин на доставка и плащане, време за изпълнение на поръчката, адреса и данните за контакт на Клиента и Магазина, както и информация за процедурата за подаване на жалби във връзка със стоката и правото на Клиента на отказ от изпълнение на договора за продажба. [Съобщението] е потвърждение от страна на Магазина за получаване на офертата на Клиента.

8. Магазинът изпраща потвърждение за приемане на предложението на Клиента, изпратено по електронна поща или по телефона ("Потвърждение за изпълнение и изпращане на поръчката"), или отказ да приеме офертата на Клиента на посочения от Клиента адрес за електронна поща. При получаване на посоченото Потвърждение, договорът за продажба на стоки, поръчани от Клиента между Клиента и ANSWEAR.com S.A., се счита за сключен.

9. Без да се ограничава правото на Клиента да откаже изпълнението на договора съгласно съответните законови разпоредби, Клиентът може да отмени поръчката до получаване на потвърждението за приемане на офертата за покупка от страна на Магазина, т.е. преди да получи eMail, посочен в точка 9 по-горе, потвърждаващ приемането на поръчката за изпълнение. В този случай Клиентът трябва незабавно да се свърже с Магазина, включително по електронен път, последвано от потвърждение по електронна поща.

10. Ако Клиентът избере начин на плащане, различен от наложен платеж, Магазинът си запазва правото да откаже да изпълни поръчката по договора за продажба, когато:

(i) данните за контакт на Купувача са били неточни до степен, в която доставката на стоката е невъзможна,

(ii) транзакцията не е разрешена в системата за електронни плащания PayU, или

(iii) плащането за поръчка не е направено в рамките на 2 работни дни след подаването на поръчката.

11. Клиентът получава електронна фактура за направената поръчка в pdf или друг формат, на предоставената от него електронна поща. 

 

IV. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИ

1. Стоките се доставят на адреса, посочен от Клиента в поръчката. Приблизителното време на доставка на Стоките се посочва в кратко описание на поръчката преди нейното потвърждаване от Клиента чрез използване на бутона "Поръчка и плащане".

2. Приблизителното време на доставка на Стоките чрез куриерска пратка, е 3 работни дни от деня, следващ публикуването на пратката. Общият и максимален срок за доставка на поръчката не трябва да надвишава 7 работни дни, и при никакви обстоятелства не може да бъде повече от 20 дни от сключването на договора за продажба. Започването на изпълнението на поръчката може да бъде забавено, докато размерът на продажната цена (и евентуално разходите за доставка) не бъде отразен по кредита по сметката на Магазина, в случай че Клиентът е избрал метода за предплащане по Интернет (т.е. от услугата PayU или чрез обикновен онлайн трансфер). 2. Стоките трябва да бъдат доставени на посочения от Клиента адрес на територията на България, от куриерска компания Speedy

3. Всички доставки са застраховани и ще се извършват от куриерска компания .

4. Поръчки на стойност над 80 лв ще бъдат изпратени за сметка на Магазина. В противен случай разходите за изпращане на закупените Стоки в размер на 5,50 лв. се поемат от Клиента, за което Клиентът трябва да бъде уведомен също преди потвърждаване на подадената поръчка. За всяка изпратена стока се прилага доказателство за покупката (разписка) и формуляр за замяна / връщане на стоки.

 

V. ЦЕНИ И МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

1. Информацията, предоставена на уебсайта на Магазина относно цената на стока, е задължителна от момента на кликване от страна на Клиента върху бутона за "закупуване", намиращ се до съответния артикул, изложен за продажба в магазина. Горепосочената цена не се изменя независимо от промените в цените в магазина, които могат да възникнат след потвърждаване на поръчката.

2. Цената на продуктите в Магазина се котират в български лева и включват всички присъщи компоненти, включително ДДС, мита и данъци, с изключение на разходите за доставка, които се изчисляват при посочване на адреса за доставка.

3. Клиентът заплаща стойността на поръчаната стока, заедно с разходите по доставката, по някой от следните начини:

а) наложен платеж на посредник на куриерска компания на мястото на доставката, при условие че тази сума не надвишава 2000 лв. В противен случай няма възможност за плащане чрез наложен платеж.

б) чрез електронен банков превод, направен чрез платежната система PayU, преди доставката. Ако Клиентът е избрал методи на предплащане, неизпълнението на плащането по сметката на ANSWEAR.com S.A.или на лица, действащи като посредници по сделката (на услугата PayU) в рамките на 2 дни след подаване на поръчка, ще доведе до анулиране на поръчката. В такъв случай следва да бъде възможно повторното извършване на поръчката и избора на друг начин на плащане. Изпълнението на поръчка, платена чрез превод или кредитна карта, започва с получаването на дължимата сума за стока,

3. ANSWEAR.com S.A. си запазва правото да променя цените на стоките в магазина, да въвежда нови стоки за продажба, да провежда и прекратява промоционални рекламни кампании на уебсайтовете на Магазина или да прави промени в тях, съгласно разпоредбите на българския Закон за защита на потребителите и други закони, които не нарушават правата на лицата, сключили договори за продажба на стоки, предлагани от Магазина, преди извършване на горепосочените промени, или правата на лица, които имат право да се възползват от определена промоция в съответствие с правилата на и по време на промоцията.

4. След като бъде избран банков превод като начин на плащане, Клиентът се пренасочва към платежната форма на PayU, като плащането може да бъде извършено след предварително приемане от Клиента на правилата за такъв метод на плащане, предоставени от PayU като посредник по плащанията.

 

VI. РЕКЛАМАЦИИ ОТНОСНО СТОКИТЕ

1. Предлаганите в Mагазина продукти са изцяло нови и оригинални. ANSWEAR.com S.A. носи отговорност за физически и юридически недостатъци на Стоките съгласно чл. 105 и чл. 122 от Закона за защита на потребителите.

2. ANSWEAR.com S.A. полага усилия, за да гарантира пълноценното функциониране на Магазинa, въз основа на наличните технически експертни познания и се ангажира да отстрани в рамките на разумен срок всякакви нередности, съобщени от Клиентите.

3. За всеки артикул, закупен в Магазина, може да бъде подадена рекламация, при спазване на сроковете и условията за обжалване, посочени в съответните законови разпоредби, ако са налице недостатъци, които го правят несъответстващ на сключения договор за продажба.

4. Рекламацията може да бъде подадена по пощата чрез връщане на стоката и писмено описание на недостатъка или попълнен формуляр за рекламации, публикуван на уеб-сайта на Магазина и адресирано на адрес:  България, гр. София, ул. "Абагар" 22, Сити Лоджистикс Парк, склад Рапидо, с текст "answear.bg - връщане" с бележка: "Жалба e-shop Answear.com". В рамките на 30 дни, считано от деня, следващ датата на получаване на пратката от Магазина, Клиентът следва да бъде уведомен за решението по дадената рекламация.

5. Ако дадената стока има недостатъци, Клиентът разполага със следните права по чл. 112 – чл. 114 и чл. 124 от Закона за защита на потребителите:

а) да направи изявление за разваляне на договора или за намаляване на цената на Стоката, освен ако Продавачът, без неоправдано забавяне и прекомерно неудобство за Купувача, е заменил дефектната Стока със стока без недостатъци или е отстранил недостатъка й;

б) да изисква Стоката да бъде заменена с друга без недостатъци или да бъде отстранен недостатъка й.

6. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена, Стоката следва да бъде върната обратно заедно със становище относно неоснователността на оплакването.

7. Извънсъдебни методи за разрешаване на спорове:

а) Информираме Ви, че Клиентът-потребител, може да използва следните извънсъдебни методи за разрешаване на спорове и за предявяване на претенции:

i. Предявяване на рекламация пред ANSWEAR.com S.A.;

ii. Подаване на жалба до Комисия за защита на потребителите (КЗП). Повече информация за КЗП и електронното подаване на жалба можете да намерите на следните линкове: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba

б) Ако извършвате покупка като потребител, Вие също така имате право да използвате извънсъдебен метод за разрешаване на спорове и да предявявате претенции чрез интерактивна платформа за ОРС (Онлайн решаване на потребителски спорове) в съответствие с Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн разрешаването на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕО, наричан по-долу "РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРС ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ". в) Платформата за ОРС е интерактивен инструмент, достъпен за потребителите от Европейския съюз, чрез който може да бъде подадена жалба. Долният линк пренасочва към платформата за ОРС: ec.europa.eu/consumers/odr. Съгласно член 1 от Регламента относно ОРС за потребителите, целта на платформата за ОРС е да предостави на потребителите инструмент, който да улеснява постигането на независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, експедитивно и справедливо извънсъдебно решаване на спорове чрез интернет между потребителите и предприемачите на територията на Европейския съюз. г) Електронният адрес на Онлайн Магазина за контакт с Клиенти е следният: [email protected]

 

VII. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОКИ - ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

1. Клиентът, който е потребител по смисъла на съответните разпоредби на закона, може да направи отказ от сключен договор за продажба без да посочва причина, съгласно описаните по-долу правила.

2. Срокът за отказ от договор за продажба на Стоки е до изтичане на 30 дни от деня, в който Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, са придобили владение върху Стоките. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да информира Магазина за решението си за отказа с изрично уведомление (напр. писмо по пощата, по факс или по електронна поща), изпратена на адрес: гр. София, ул. "Абагар" 22, Сити Лоджистикс Парк (Somat), склад Рапидо с текст "answear.bg - връщане

4. Клиентите могат да използват формуляр за достъп, който може да бъде получен чрез електронно съобщение, изпратено веднага след потвърждаване на поръчката, но това не е задължително. Клиентите могат също така да попълнят и изпратят сканирано копие на формуляра за отказ на договора или друго изрично уведомление за отказ на следния и-мейл адрес [email protected] При получаване на отказа от договора за продажба Магазинът незабавно изпраща на Клиента на траен носител (например чрез електронна поща) потвърждение за полученото уведомление за отказ.

5. За спазването на срока за прекратяване на договора, е достатъчно Клиентът да изпрати уведомление за упражняване правото си на отказ от договора преди изтичането на такъв срок.

6. Клиентът връща Стоките, не по-късно от 30 дни от деня, в който е получил поръчката. Срокът се счита за спазен, ако Клиентът изпрати Стоката обратно преди изтичането на 30-дневния период.

7. Клиентът поема преките разходи по връщането на дадена стока, ако е направил поръчка под 80 лв.

8. Магазинът поема преките разходи по връщането на дадена стока, ако клиентът е регистриран и желае да върне поне един продукт от направена от него поръчка на стойност над 80 лв.

9. В случай на отказ от договора, Магазинът трябва да върне на Клиентите всички получени от него плащания, включително разходите по доставката на даден артикул (с изключение на допълнителните разходи вследствие на избран начин на доставка, различен от най-евтиния за обикновена доставка, предлаган от Магазина) без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който Магазинът е бил уведомен за решението на Клиента.

10. Възстановяването на плащанията на Клиента се извършват само по банков път. Магазинът може да задържи възстановяването на плащанията, докато не получи стоката или доказателство за изпращането му, в зависимост от това кое събитие се случва по-рано. В случай че Клиентът е получил пратката си с наложен платеж, възстановяването на сумата става само по банкова сметка, издадена в България.

11. Клиентите носят отговорност само в случай на намаление на стойността на върнатите Стоки, в резултат на използването им, по начин, различен от необходимото за установяване на тяхната същност, характеристики и функциониране.

 

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

1. Магазинът предоставя на Клиентите следните услуги по електронен път:

а) Възможност за онлайн сключване на договори за продажба на стоки в Магазина, съгласно настоящите Правила,

б) Възможност за създаване на профили на Клиенти в Магазина,

в) Изпращане на поръчаната търговска информация за стоките.

2. Клиентът има право на отказ от договори за продажба на стоки съгласно съответните разпоредби на закона и в принципите, изложени в настоящите правила. В допълнение, Клиентът има право по всяко време да поиска преустановяване на предоставените от Магазина услуги, посочени в точка 1, букви

б) и в) по-горе.

3. Техническите условия на предоставянето на услуги онлайн от страна на Магазина са, както следва:

а) достъп до Интернет,

б) използване на уеб браузър, който позволява редактиране на хипертекстови документи (например Internet Explorer, Opera, FireFox или други подобни);

в) наличие на eMail адрес.

4. Оплаквания относно услуги, предоставяни по електронен път, могат да бъдат адресирани до eMail адреса на Центъра за обслужване на [email protected] или по телефон +359 29079747. Оплакването на Клиента трябва да съдържа името на получателя на услугата и кратко описание на проблема. Магазинът следва да положи всички усилия, за да се разгледа жалбата възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни от получаването й. Клиентът следва да бъде уведомен за начина, по който е била разглеждана жалбата, по негов избор по телефона или чрез електронна поща, изпратена на посочения от него eMail адрес.

5. ANSWEAR.com S.A. Ви уведомява, че в зависимост от настройките на уеб браузъра на Клиента, на компютърната система, използвана от Клиента, могат да бъдат да изпращани бисквитки, които не са компоненти от услугите, предлагани от Магазина, и дават възможност за последващо идентифициране на Клиента, посещаващ уеб сайтовете на Магазина и, които служат за улесняване използването на Магазинс от страна на Клиента, както и с цел наблюдение на потока на Клиентите в уеб сайтовете на Магазина. Клиентът може по всяко време да деактивира употребата на бисквитки от Магазина чрез въвеждането на подходящи настройки на своя уеб-браузър. За допълнителна информация относно "бисквитките", техните функционалности и възможността да ги управлявате, моля, вижте правилата ни за "бисквитки".

 

IX. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ ANSWEAR.CLUB
1. Заедно с регистрацията в Магазина Клиентът автоматично получава достъп до лоялната програма ANSWEAR.CLUB („Klub”).

2. Клубът предлага:

Премия на стойност, представляваща 10 % от стойността на извършените покупки, която може да бъде използвана според описаните по-долу правила. 

3. Отчетният период включва 3 календарни месеца, т.е. 100 дни от заплащането на дадената поръчка. (пример: закупуване на 18.02, право на използване на събраните точки от дадената поръчка - до 18.05)

4. Лимитът е 300 български лева (BGN).

5. Премията не се заменя с пари в брой. Квотната премия се изчислява, а после се закръгля математически до пълен лев.

6. Премията може да бъде използвана при закупуванe нa намалени и ненамалени стоки, като се има предвид, че отстъпката не може да доведе до намаляване на цената на стоката до стойност по-ниска от 50% от първоначалната цена (черна цена) на закупуваната стока. Възможната максимална отстъпка при закупуването на дадена стока е представена в следната формула:


R = CA – 50%*CP

където:
R – възможна максимална отстъпка за получаване срещу Премията
CA – актуална цена на стоката
CP – първоначална цена на стоката

7. В случай че на сметката на Клубния клиент е начислена Премия, по-висока от разликата между цената на стоката и 50% от стойността на купуваната стока на първоначалната ѝ цена, останалата, неизползвана част от Премията остава на сметката на Клубния клиент и може да бъде използвана при следващи покупки. Ако на сметката на Клубния клиент начислената Премия е по-ниска или равна на разликата между цената на Стоката и 50 % от стойността на Стоката на първоначалната ѝ цена в рамките на дадена покупка, тогава Клубният клиент може да използва цялата натрупана Премия.

8. 50% от стойността на Стоката на първоначална цена се изчислявана като се умножи по 50% цената на Стоката преди първото намаление на цената и се закръгли математически до пълен лев.

9. Ако Премията е използвана  за транзакция, в рамките на която Клубният клиент купува няколко стоки, тя се поделя между Стоките по следната формула:
r = (CP/∑CP)*∑R   където:
 r – стойност на отстъпката в дадена позиция в касовата бележка;
CP – първоначална цена на дадената позиция;
∑CP – сума от първоначалните цени на всички позиции в касовата бележка;
∑R – максимална сума на възможните отстъпки за ползване при отделните позиции на поръчката според правилата, представени в т.9 по-горе.

10. Премията от дадена транзакция може да бъде използвана 30 дни след реализацията на продажбата. За реализация на продажбата се приема времето на фискализацията на продажбата в рамките на дадена транзакция. Фискализацията на продажбата настъпва преди изпращането или предаването на стоката на Клубния клиент.

11. За покупки, направени до 30.06.2022 г., бонусът, натрупан като точки при покупката, може да се използва в рамките на 180 дни от датата на активирането му. За покупки, направени след 01.07.2022 г., натрупаните бонус точки и паричната им стойност, могат да бъдат използвани в рамките на 100 дни от датата на получаването им. След изтичането на този период бонусът, натрупан от дадената транзакция, изтича автоматично, но това не засяга бонуса, натрупан от следващи транзакции.

12. Всякакви информации относно сметкаа на Клубния клиент, начислената Премия, а също и актуалния статус на Клубния клиент са достъпни на сметката на Клиента в Магазина.

13. За да се използва начислената Премия по време на покупките в Магазина, трябва да се логнеш на сметката си, а после в потребителската кошница да кликнеш на опцията „Ползвам услугите на Answear Club", което води – в случай на притежавана начислена Премия на сметката на Клубния клиент – до съответното намаление на цените на Стоките в Кошницата.

14.  Ако Премията на сметката на Клубния клиент е начислена или използвана по начин, който не съответства на Регламента, Магазинът има право да анулира част от начислената Премия или цялата Премия, за което Клубният клиент ще бъде информиран.

15. В случай на върната стока от покупката, в рамките на която е настъпило ползване на бонус точките (в това число и при признаване на рекламация, подадена от Клиента и връщане на парите, заплатени за стоката), профилът на Клиента в лоялната програма ще бъде захранена със стойност на бонуса, еквивалентен на стойността на бонуса при закупуването на стоката. Възстановеният бонус ще бъде активен и може да се използва в рамките на 100 дни от получаването му.

16. В случай на връщане на Стока от транзакция, в рамките на която е начислена Премия на сметката на даден Клубен клиент (в това число и в случай на признаван от Магазина на рекламация, подадена от Клубния клиент и връщане на сумата, взета за стоката), начислената Премия ще бъде намалена със стойност, еквивалентна на стойността на премията, начислена при продажбата на тази стока.

17.  Ползите, които следват от членството в Клуба, не засягат други лоялни и партньорски програми, достъпни в  Магазина.

18. За членовете на Клуба се организират и временни промоции (например увеличение на допълнителните точки, които могат да бъдат получавани гратис към покупки и др.) Подробностите за промоциите ще бъдат обявени на сайта и в информационните материали на Магазина.

19. Магазинът си запазва правото да въвежда промени в досегашните правила за участие в Клуба, като се има предвид обаче, че въведените промени няма да намалят правата, придобити от Клубните клиенти. Клубните клиенти ще бъдат уведомени за промените на сайта на Магазина или с мейл или със SMS.

20. Магазинът запазва правото си да прекрати или закрие Лоялната програма Answear Club във всеки един момент от съществуването й, като вземе предвид правата, придобити от Клубните членове. В случай на затваряне или прекратяване на Клуба в профилите на Клубните членове ще бъде блокирана възможността за следващо начисляване на Бонусточки, което не засяга правото на Клубния клиент да използва Бонуса, който вече е кредитиран в неговата сметка, по време на периода на валидност на Бонуса.

21. Като регистриран клиент, същият има право да изпрати уведомление на [email protected],  относно признатите АС или реализация на отстъпка с АС. Уведомлението трябва да бъде подадено в срок от 14 дни от появата на обстоятелствата.

22. Натрупаната премия от Answear Club не може да се комбинира с промокодове.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Неизпълнението на разпоредбите на настоящите Правила води до невъзможност за закупуване на продукти, предлагани от Магазина. Магазинът следва да представя възможност на Клиента за запознаване с Правилата при заявяване на поръчка. Клиентите, които имат акаунт в Магазина, трябва да бъдат информирани по електронна поща за всяко изменение на Правилата. Клиент, който не е приел направените изменения в Правилата, може да премахне своя акаунт по всяко време.

2. Приложимо към договора за продажба на продукти в Магазина е българското законодателство. Договорът се сключва на български език.

3. По въпроси, които не са обхванати от настоящите Правила, се прилагат съответните разпоредби на българските Закон за защита на потребителите, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон, Закон за електронната търговия, както и разпоредбите на други закони, приложими за дейността и функционирането на Магазина.

4. Компетентният съд за решаване на спорове е съдът с териториална компетентност съгласно приложимите разпоредби.

5. Answear.com АД може да измени Регламента в случай на поне една от следните важни причини:

a) промяна на законовите разпоредби или промяна на тълкуването на законовите разпоредби в резултат на съдебни решения, административни решения, тълкувания, обяснения или препоръки, издадени от компетентните служби или органи, ако това засяга въпросите, обхванати от Регламента;

b) промяна в метода за предоставяне на услугите, обхванати от Регламента поради технически и технологични причини, съображения за сигурност, подобряване на работата на Магазина или повишаване на качеството на услугите, предоставяни от Answear.com;

c) промяна на обхвата или метода за предоставяне на услугите, обхванати от Регламента, чрез въвеждане на нови функционалности или услуги, модифициране или изтегляне на съществуващи функционалности или услуги;

d) промяна на начините на плащане или доставка и промяна на разходите за доставка;

e) необходимост от въвеждане на редакционни промени;

6. Измененията в Регламента се прилагат за поръчки, направени след влизането в сила на измененията. Поръчки, направени преди датата на влизане в сила на измененията в Регламента, се изпълняват въз основа на разпоредбите на Регламента, които са в сила към датата на подаване на поръчката.

7. Всички търговски марки и имена на фирми, показани в магазина, принадлежат на техните законни собственици и са поставени с информационна цел.

Дата на публикуване: 01.07.2022

 

ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Правила и условия

Формуляр за връщане