Условия на кампанията "Препоръчай на приятел"

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Тези условия определят правилата на промоцията „Препоръчай на приятел”, проведена в онлайн магазин Answear.bg от акционерно дружество Answear.com.

1.2. Термините, използвани в тези условия, имат следното значение:

а) Организатор - Answear.com S.A. със седалище в Краков, Al. Pokoju 18, 31-564 Краков, регистриран в Регистъра на предприемачите, воден от Окръжния съд в Краков-Śржодмие в Краков, 11-ти търговски отдел на Националния съдебен регистър под NCR / KRS номер 0000816066, Данъчен идентификационен номер / NIP / 6793080390 с акционерен капитал от 767 450 00 PLN,

б) Условия - настоящите условия на промоцията „Препоръчай на приятел”,

в) Промоция – промоционалната кампания „Препоръчай на приятел”, организирана при условията, посочени в Общите условия,

г) Онлайн магазин - онлайн магазин, управляван от Answear.com в домейна www.answear.bg,

д) Клиент - клиент на онлайн магазин Answear.bg,

е) Препоръчващ - клиент на онлайн магазина, който препоръчва пазаруване в онлайн магазина при условията, посочени в тези Общи условия,

ж) Приятел - лице, на което Препоръчващото лице препоръчва пазаруване в онлайн магазина,

з) Код за отстъпка - правото да получите отстъпка за ненамалени стоки, предлагани в Онлайн магазина при условията, посочени в тези Общи условия.

 

2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ПРЕПОРЪЧАЙ НА ПРИЯТЕЛ“

2.1. Участник в промоцията „Препоръчай на приятел“ може да бъде всеки клиент, регистриран в онлайн магазина answear.bg и който е прочел настоящите Общи условия.

2.2. Препоръчващият е длъжен да прочете условията, преди да участва в промоцията „Препоръчай на приятел“.

2.3. Като част от Промоцията, Организаторът предоставя в акаунта на Клиента в Онлайн магазина връзка към подстраницата на онлайн магазина, която след копиране може да бъде изпратена от Клиента на Приятел.

2.4. Ако Приятелят регистрира акаунта си в Онлайн магазина чрез получената връзка, той / тя ще получи еднократен промоционален код от Организатора, упълномощавайки го да намали цените на стоките, закупени в Онлайн магазина в размер на 25% от стойността на поръчката за стоки, които не са намалени.

2.5. Ако Приятелят, след като регистрира акаунта в съответствие с точка 2.4. по-горе, закупи стоки от Онлайн магазина и поръчката получи статус „Изпратено на клиента“, Препоръчващият ще получи еднократен промокод от Организатора, който му дава право да намали цените на стоките, закупени от Оналйн магазина в размер на 25% от стойността на поръчката за стоки, които не са намалени.

2.6. Препоръчващият може многократно да изпраща на своите приятели връзката, предоставена от Организатора.

2.7. Отстъпката, покрита от промоционалния код, не може да се комбинира с други отстъпки, намаления и промоции в Онлайн магазина.

2.8. И Препоръчващият, и Приятелят могат да използват промоционалния код в рамките на 30 дни след получаването му.

2.9. Организаторът запазва правото си да изключва определени марки от кампанията.

2.10. Марки, изключени от кампанията може да намерите тук.

 

3. КРАЙ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Организаторът може да реши да прекрати Промоцията по всяко време по време на нейното времетраене. Клиентите, които са получили промоционалния код преди края на Промоцията, могат да ги използват в Онлайн магазина по време на техния период на валидност.

3.2. Организаторът е длъжен да информира клиентите за края на Промоцията на уебсайта на Онлайн магазина или чрез имейл, текстово съобщение или друго съобщение, избрано от Answear.bg.

3.3. Краят на Промоцията не дава право на Клиентите да предявяват искове срещу Организатора.

3.4. Клиентът губи правото да участва в Промоцията в случай на нарушение на Общите условия на онлайн магазина или злоупотреба, свързана с участие в Промоцията.

3.5. Организаторът има право да измени Общите условия по следните важни причини:

а) предотвратяване на злоупотреби и осигуряване на безопасността на Промоцията,

б) промени в законовите разпоредби, като се вземат предвид съдебни или административни решения,

в) намерението да се въведат по-благоприятни условия за Промоцията.

3.6. Промените в Общите условия ще се извършат след предварително уведомяване на уебсайта на Онлайн магазина или по имейл, най-малко 7 дни преди планираната дата за влизане в сила на измененията в Общите условия.

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. ПРОЦЕДУРА ОТНОСНО РЕКЛАМАЦИИ

4.1. Клиентът има право на рекламация във връзка с участие в Промоцията, ако Организаторът неправилно изпълнява задълженията си по Общите условия. Рекламацията трябва да бъде направена в рамките на 14 дни от настъпването на обстоятелствата, оправдаващи подаването ѝ. Рекламацията трябва да бъде изпратена по куриер или по имейл до: [email protected] със заглавие: Рекламация относно прмоцията „Препоръчай на приятел“.

4.2. По въпроси, които не са обхванати от Общите условия, се прилагат съответните законови разпоредби.

4.3. Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането на Общите условия, ще бъдат уреждани от компетентния съд в съответствие с общоприложимите разпоредби.

4.4. Съдържанието на Общите условия е достъпно на уебсайта на Онлайн магазина.